Witamy na internetowej stronie Biblioteki Publicznej Gminy Zawady!

Biblioteka czynna: poniedziałek (8.00 - 16.00), wtorek - pi±tek (10.00-18.00), sobota - Nieczynne. Serdecznie zapraszamy!

wtorek, 24 maja 2011 10:15

Pracownicy Biblioteki uczestniczyli w spotkaniu studyjnych w ramach wymiany do¶wiadczeń trzech powiatów, które miało miejsce 18 maja 2011 r. w Michałowie. Organizatorem spotkania była Ksi±żnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku ? Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego. Podczas spotkania można było wysłuchać przemówień i wykładów m.in. Burmistrza Michałowa ? Marka Nazarko, dr Barbary Olech i Tomasza Wi¶niewskiego. Szczególne podziękowania MBP w Łomży za zorganizowanie transportu.

 

Wolontariat w Bibliotece

czwartek, 12 maja 2011 00:00

Czy chcesz odbyć ciekaw± praktykę w zawodzie bibliotekarza? A może interesuje Cie wolontariat w bibliotece? To możliwe, zapraszamy do Biblioteki Publicznej Gminy Zawady.

Tu zdobędziesz do¶wiadczenie przy obsłudze programu bibliotecznego MAK+ oraz pracy z dziećmi i młodzież±.

Zapraszamy!

 

Nowe karty czytelnicze

środa, 18 maja 2011 12:39

W zwi±zku z wdrażanym programem bibliotecznym MAK+ w naszej Bibliotece informujemy, że wszyscy czytelnicy chc±cy posiadać elekroniczn± kartę czytelnika powinni dostarczyć swój numer PESEL. Jest on niezbędny do wprowadzenia czytelnika do bazy.
Karty zostan± wydane do końca bież±cego roku.


 

Strona 108 z 108

Sponsorzy


Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek jest realizowany w Polsce przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.