Witamy na internetowej stronie Biblioteki Publicznej Gminy Zawady!

Biblioteka czynna: poniedziałek (8.00 - 16.00), wtorek - pi±tek (10.00-18.00), sobota - Nieczynne. Serdecznie zapraszamy!

Z opcji "Zamówienia czytelnicze" korzystaj± zazwyczaj osoby dorosłe. 

Dlatego apel do młodzieży (16+)!!!!!
Zgł±szajcie do Biblioteki (osobi¶cie, telefonicznie lub drog± elektroniczn±) tytuły ksi±żek, które waszym zdaniem powinny być w naszej Bibliotece i warte s± przeczytania (poza lekturami, które staram się na bież±co uzupełniać). 


Stworzon± w ten sposób listę postaram się zrealizować w bież±cym roku.
Z góry dziękuję za pomoc!

Sponsorzy


Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek jest realizowany w Polsce przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.