Witamy na internetowej stronie Biblioteki Publicznej Gminy Zawady!

Biblioteka czynna: poniedziałek (8.00 - 16.00), wtorek - pi±tek (10.00-18.00), sobota - Nieczynne. Serdecznie zapraszamy!

Zapraszam w ¶rodę (25.01.2016 r.) na pierwsze zajęcia plastyczno-artystyczne.
Godz. 11.00 - 14.00.
Grupa wiekowa: II - V szkoły podstawowej.


Osoby, które nie zapisały się na listę, proszone s± o wcze¶niejsze poinformowanie o swoim przybyciu. Jest to zwi±zane z konieczno¶ci± przygotowania odpowiedniej liczby produktów na poszczególne rodzaje zajęć.

Sponsorzy


Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek jest realizowany w Polsce przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.