Witamy na internetowej stronie Biblioteki Publicznej Gminy Zawady!

Biblioteka czynna: poniedziałek (8.00 - 16.00), wtorek - piątek (10.00-18.00), sobota - Nieczynne. Serdecznie zapraszamy!

Biblioteka Publiczna Gminy Zawady, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku ? Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego wspólnie z Starostwem Powiatu Białostockiego oraz Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich Oddziałem Białostockim zapraszają do wzięcia udziału w konkursie: ?Malowane pieśniami patriotycznymi?12936721_741386215997415_392891195954527297_n

Cele

 1. Zachęcenie środowiska lokalnego do korzystania z ofert bibliotek.
 2. Kształtowanie przynależności do małej i wielkiej Ojczyzny.
 3. Propagowanie patriotyzmu poprzez twórczość plastyczną wśród użytkowników bibliotecznych.
 4. Popularyzacja pieśni patriotycznych, rozwijanie kultury języka polskiego.
 5. Nauka historii przez kontakt z pieśnią patriotyczną.
 6. Rozszerzenie więzi lokalnych oraz rodzinnych poprzez wspólne wykonanie kokardy narodowej.
 7. Rozbudzenie wśród użytkowników bibliotecznych świadomości wspólnego dziedzictwa.

Czas trwania

 • Eliminacje gminne - maj
 • Eliminacje powiatowe - czerwiec
 • Uroczyste podsumowanie konkursu połączone z wystawą prac ? listopad 2016r.

Najważniejsze informacje

 1. Konkurs adresowany jest do dwóch grup wiekowych - uczniów kl. IV-V szkoły podstawowej.
 2. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie pracy plastycznej do Biblioteki Publicznej Gminy Zawady, ul. Plac Wolności 12, z dołączoną kartą zgłoszenia podpisaną przez rodziców lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu do dnia 30.04.2016r.
 3. Dostarczone prace plastyczne o tematyce patriotycznej zainspirowane powinny być pieśnią patriotyczną w oparciu o ?Śpiewnik pieśni patriotycznych. Jeszcze Polska nie zginęła?. Gmina Zawady wylosowała tekst ?Jak to na wojence ładnie?
 4. Prace konkursowe powinny być wykonane własnoręcznie przez uczestnika. Rysunki mogą być czarno-białe lub kolorowe, dowolną techniką graficzną w formacje A3. Wskazane jest również oprawienie prac w passe-partoutu. Prosimy nie rolować i nie składać prac.
 5. Prace przesłane na konkurs muszą stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w konkursie, nie powinny być wcześniej publikowane.
 6. Prace konkursowe muszą być podpisane na odwrocie (imię i nazwisko autora pracy, nazwa gminy).
 7. Przekazane prace pozostają do dyspozycji organizatora bez opłacenia honorarium autorskiego i nie będą zwracane.
 8. Przekazując prace, uczestnik wyraża zgodę na:
       - zasady konkursu zawarte w regulaminie,
       - wykorzystanie swoich danych osobowych na przetwarzanie służące celom konkursowym, m.in. promocja prac w prasie oraz na stronach internetowych, a w przyszłości wykorzystanie bezpłatne prac przez Starostwo Powiatu Białostockiego do wzbogacenia II wydania ?Śpiewnika Pieśni Patriotycznych?.
     -ekspozycję prac pokonkursowych.
 9. Zwycięzcy prac plastycznych otrzymają nagrody.
 10. Półfinał odbędzie się w Bibliotece Publicznej Gminy Zawady w maju, natomiast uroczysty finał z udziałem uczestników i prezentacją prac zostanie przeprowadzony na początku listopada w Supraślu, o czym zostaną poinformowane biblioteki gminne, a następnie za ich pośrednictwem uczestnicy konkursu.

                                                                            ZAPRASZAMY!

Sponsorzy


Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek jest realizowany w Polsce przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.