Witamy na internetowej stronie Biblioteki Publicznej Gminy Zawady!

Biblioteka czynna: poniedziałek (8.00 - 16.00), wtorek - pi±tek (10.00-18.00), sobota - Nieczynne. Serdecznie zapraszamy!

Nowe karty czytelnicze

W zwi±zku z wdrażanym programem bibliotecznym MAK+ w naszej Bibliotece informujemy, że wszyscy czytelnicy chc±cy posiadać elekroniczn± kartę czytelnika powinni dostarczyć swój numer PESEL. Jest on niezbędny do wprowadzenia czytelnika do bazy.
Karty zostan± wydane do końca bież±cego roku.


Sponsorzy


Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek jest realizowany w Polsce przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.